สีเดียว  -  μονόχρωμο

สีเดียว - μονόχρωμο



Примеры использования

สีเดียว (Тайландский)


μονόχρωμο (Греческий)