เริ่มหนาว  -  Αρχίζει να κρυώνει.

เริ่มหนาว - Αρχίζει να κρυώνει.Примеры использования

เริ่มหนาว (Тайландский)


Αρχίζει να κρυώνει. (Греческий)