ดาวเคราะห์  -  ένας πλανήτης

ดาวเคราะห์ - ένας πλανήτηςПримеры использования

ดาวเคราะห์ (Тайландский)


ένας πλανήτης (Греческий)