ที่ทำการไปรษณีย์  -  ένα ταχυδρομείο

ที่ทำการไปรษณีย์ - ένα ταχυδρομείοПримеры использования

ที่ทำการไปรษณีย์ (Тайландский)


ένα ταχυδρομείο (Греческий)