สนามบิน  -  ένας αερολιμένας

สนามบิน - ένας αερολιμέναςПримеры использования

สนามบิน (Тайландский)


ένας αερολιμένας (Греческий)