ภัตรตาคาร  -  ένα εστιατόριο

ภัตรตาคาร - ένα εστιατόριοПримеры использования

ภัตรตาคาร (Тайландский)


ένα εστιατόριο (Греческий)