ไม่มีความสุข  -  δυστυχισμένος

ไม่มีความสุข - δυστυχισμένοςПримеры использования

ไม่มีความสุข (Тайландский)


δυστυχισμένος (Греческий)