ระมัดระวัง  -  προσεκτικός

ระมัดระวัง - προσεκτικόςПримеры использования

ระมัดระวัง (Тайландский)


προσεκτικός (Греческий)