น่าเกลียด  -  άσχημος

น่าเกลียด - άσχημοςПримеры использования

น่าเกลียด (Тайландский)


άσχημος (Греческий)