ผู้สืบสกุล  -  ένας απόγονος

ผู้สืบสกุล - ένας απόγονοςПримеры использования

ผู้สืบสกุล (Тайландский)


ένας απόγονος (Греческий)