บรรพบุรุษ  -  ένας πρόγονος

บรรพบุรุษ - ένας πρόγονοςПримеры использования

บรรพบุรุษ (Тайландский)


ένας πρόγονος (Греческий)