ออกเดท  -  έχω σχέση (με κάποιον)

ออกเดท - έχω σχέση (με κάποιον)Примеры использования

ออกเดท (Тайландский)


έχω σχέση (με κάποιον) (Греческий)