แต่งงาน  -  παντρεύομαι (κάποιον)

แต่งงาน - παντρεύομαι (κάποιον)Примеры использования

แต่งงาน (Тайландский)


παντρεύομαι (κάποιον) (Греческий)