พี่เลี้ยงชาย  -  ένας θετός αδελφός

พี่เลี้ยงชาย - ένας θετός αδελφόςПримеры использования

พี่เลี้ยงชาย (Тайландский)


ένας θετός αδελφός (Греческий)