หน้าผาก  -  ένα μέτωπο

หน้าผาก - ένα μέτωποПримеры использования

หน้าผาก (Тайландский)


ένα μέτωπο (Греческий)