วันพฤหัสบดี  -  torstai

วันพฤหัสบดี - torstaiПримеры использования

วันพฤหัสบดี (Тайландский)


torstai (Финский)