உயிர் வாழ்தல்  -  canlı

உயிர் வாழ்தல் - canlıПримеры использования

உயிர் வாழ்தல் (Тамильский)


canlı (Турецкий)