நிறச் சாயல்  -  een tint

நிறச் சாயல் - een tintПримеры использования

நிறச் சாயல் (Тамильский)