நீல பச்சை  -  turquoise

நீல பச்சை - turquoiseПримеры использования

நீல பச்சை (Тамильский)