குத்துச் சண்டை  -  бокс

குத்துச் சண்டை - боксПримеры использования

குத்துச் சண்டை (Тамильский)