volkeno  -  sopka

volkeno - sopkaПримеры использования

volkeno (Суахили)


sopka (Чешский)