क्रेडिट कार्ड  -  una carta di credito

क्रेडिट कार्ड - una carta di creditoПримеры использования

क्रेडिट कार्ड (Хинди)


una carta di credito (Итальянский)