ένα αυτοκίνητο  -  otomobil

ένα αυτοκίνητο - otomobilПримеры использования

ένα αυτοκίνητο (Греческий)


otomobil (Турецкий)