ένα σχολείο  -  scola

ένα σχολείο - scolaПримеры использования

ένα σχολείο (Греческий)