ένα νοσοκομείο  -  valetudinarium

ένα νοσοκομείο - valetudinariumПримеры использования

ένα νοσοκομείο (Греческий)


valetudinarium (Латинский)