ένας συγκάτοικος  -  कमरे में साथ रहने वाला

ένας συγκάτοικος - कमरे में साथ रहने वालाПримеры использования

ένας συγκάτοικος (Греческий)


कमरे में साथ रहने वाला (Хинди)