η αλήθεια  -  sandheden

η αλήθεια - sandheden



Примеры использования

η αλήθεια (Греческий)


sandheden (Датский)