گریه کردن  -  huilen

گریه کردن - huilenПримеры использования

گریه کردن (Персидский)