زندگی کردن  -  leven

زندگی کردن - levenПримеры использования

زندگی کردن (Персидский)