A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

  

  

Ang buhay ay maikli lamang. Pag-aralan ang bawat yugto mula pagkapanganak hanggang pagkamatay. 生命是短暫的。學習所有關於從誕生到死亡的每一個階段


  

Tungkol sa eskwelahan, kolehiyo at unibersidad. 所有關於學校, 學院, 大學


  

Ikalawang bahagi ng ating leksyon ukol sa proseso ng edukasyon. 我們著名的關於教育過程的課程的第二部分


  

Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos. 慢慢地移動, 安全地駕駛


  

Matuto tungkol sa mga likas na yamang nakapaligid sa atin. Tungkol sa mga halaman: puno, bulaklak, palumpong. 學習圍繞我們的自然奇蹟。全部關於植物: 樹, 花, 灌木


  

Alamin ang mundong iyong tinitirahan. 知道您居住的世界


  

  

  

  

  

  

Ingatan ang kalikasan, ang iyong ina!. 保存自然


  

Paano sasabihin sa doktor na masakit ang iyong ulo. 怎麼告訴醫生關於您的頭疼


  

Alamin kung ano ang dapat gamitin sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahardin. 學習使用適當的清潔, 修理,和園藝工具


  

Paano ilalarawan ang mga tao sa iyong paligid. 怎麼描述在您附近的人  

  

Ikaw ba ay nasa ibang bansa at gusto mong umarkila ng kotse? Kailangan mong malaman kung nasaan ang manibela. 您是不是在外國及想要租用汽車呢? 您必須知道輪盤在何處


  

Tungkol sa kulay pula, puti at asul. 所有關於紅色、白色和藍色


  

Huwag maligaw sa isang malaking siyudad. Magtanong kung paano makakarating sa bahay-opera. 在一個大城市,小心不要走錯路。學習怎麼問路到歌劇院


  

Ang katawan ay sisidlan ng kaluluwa. Pag-aralan ang tungkol sa mga binti, bisig at tenga. 身體是靈魂的容器。學習有關腿、胳膊和耳朵


  

Mga simbahan, tanghalan, istasyon ng tren, tindahan. 教會, 劇院, 火車站, 商店


  

Mga aso at pusa. Mga ibon at isda. Tungkol sa mga hayop.. 貓和狗,鳥和魚,全部關於動物


  

  

  

  

Isa, dalawa, tatlo… Milyones, Bilyones. 一, 二, 三... 千萬, 億萬


  

Tumatakbo ang oras! Wag na magpatumpik tumpik pa! Matuto tungkol sa oras ngayon sa Internet Polygot. 時間滴答作響! 沒有拖延的時間! 現在開始學習時間在國際互聯網的Polyglot!


  

Huwag sayangin ang iyong oras! Matuto ng mga bagong salita. 不要浪廢您的時間! 學習新生字


  

Alamin kung paano makisalamuha sa ibang tao. 會與人交往


  

Malinamnam na leksiyon. Ito ay tungkol sa iyong mga paborito, kinatatakaman at ninanais. 美味的課題。關於您所有喜愛的食品  

Ikalawang bahagi ng malinamnam na leksyon. 更多美味的課題哦


  

Ano kaya ang ating buhay kung walang sining? Isang punlong walang laman. 沒有藝術的生活跟空殼沒什麼差別


  

Magsaya muna. Ito ay tungkol sa soccer, chess at mga koleksyon. 娛樂一下。所有關於足球、棋和比賽彙集


  

Nanay, Tatay, mga kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay.. 母親, 父親, 親戚。家庭是生活中最重要的部分


  

Walang masamang panahon, lahat ng panahon ay maayos.. 其實沒有惡劣的天氣, 每種天氣都是好天氣


  

Tungkol sa mga iyong isinusuot para maging kaaya aya at manatiling maayos. 關於您所有流行時尚和保暖的服裝


  

  

Huwag kaligtaan ang araling ito. Matutong magbilang ng pera. 不要錯過這個課題。學習怎樣計算金錢單位


  

Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroon kang magandang propesyon. Maari bang maging dalubhasa ka ng walang kaalaman ukol sa wikang banyaga? Mahirap!. 現今一個好行業是非常重要的。一個專家可以沒有外語知識嗎? 幾乎不可能的!


  

Huwag kaligtaan ang aming pinakaseryosong leksyon sa lahat! Magkaisa at huwag magaway!. 不要錯過我們最嚴肅的課題! 培養愛而不是戰爭!


  

Tungkol sa pag-ibig, pagkamuhi, pangamoy at pandama. 所有關於愛、怨恨、氣味和接觸


  

Ano ang mas gusto mo, pulgada o sentimetro? Gumamit ka na ba ng metrik?. 您喜歡英寸或厘米嗎? 您是使用公尺的嗎?


  

Huwag masyado magpagod sa trabaho. Magpahinga muna, pag-aralan ang mga salita tungkol sa trabaho.. 不要太艱苦地工作。每個人都需要適當的休息。輕鬆的學習關於工作的生字吧!