Abbigliamento 1 - Ubrania 1

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. Wszystko o tym, co na siebie włożyć, aby wyglądać dobrze i nie zmarznąć


      
  

      
  

Animali - Zwierzęta

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. Koty i psy. Ptaki i ryby. Wszystko o zwierzętach.


      
  

Automobile - Samochód

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. Jesteś w obcym kraju i chcesz wynająć samochód? Musisz wiedzieć, gdzie ma kierownicę


      
  

Caratteristiche Umane 1 - Cechy charakterystyczne człowieka 1

Come descrivere le persone intorno a voi. Jak opisać ludzi wokół ciebie


      
  

      
  

      
  

Cibo, Ristoranti, Cucina 1 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. Pyszna lekcja. Wszystko o twoich ulubionych jedzeniowych zachciankach.


      
  

Cibo, Ristoranti, Cucina 2 - Jedzenie, Restauracje, Kuchnia 1

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. Część 2 pysznej lekcji


      
  

Città, Strade, Trasporti - Miasto, Ulice, Transport

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. Nie zgub się w wielkim mieście. Zapytaj, jak dojść do opery


      
  

Colori - Kolory

Tutto sul rosso, bianco e blu. Wszystko o czerwonym, białym i niebieskim      
  

Edifici, Organizzazioni - Budynki, Organizacje

Chiese, teatri, stazioni, negozi. Kościoły, teatry, dworce kolejowe, sklepy


      
  

Educazione 1 - Edukacja 1

Tutto su scuola, collegi e università. Wszystko o szkołach, koledżach, uniwersytetach


      
  

Educazione 2 - Edukacja 2

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. Część 2 naszej sławnej lekcji o systemach edukacyjnych


      
  

Famiglia - Rodzina

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. Matka, ojciec, krewni. Rodzina jest w życiu najważniejsza.


      
  

Geografia: Stati, Città - Geografia: Kraje, Miasta

Conoscete il mondo in cui vivete. Poznaj świat w którym żyjesz


      
  

Intrattenimento, Arte, Musica - Rozrywka, Sztuka, Muzyka

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. Czym byłoby nasze życie bez sztuki? Pustą skorupą


      
  

La natura - Natura

Preservate la natura, vostra madre!. Ocal naturę, twoją matkę!


      
  

La vita, l`età - Życie, Wiek

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. Życie jest krótkie. Poznaj jego etapy od urodzenia do śmierci.


      
  

Lavoro, Affari, Ufficio - Praca, Biznes, Biuro

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. Nie pracuj za ciężko. Odpocznij sobie, poznaj kilka słów dotyczących pracy


      
  

      
  

Misure - Miary, Pomiary

Preferite pollici o centimetri?. Wolisz cale czy centymetry? Przeszedłeś już na system metryczny?


      
  

Movimento, Direzioni - Ruch, Kierunki

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. Poruszaj się wolno, jedź bezpiecznie


      
  

Numeri - Liczby

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. Jeden, dwa, trzy... Miliony, biliony


      
  

Parti del corpo umano - Części ciała człowieka

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. Ciało jest pojemnikiem na duszę. Dowiedz się wszystkiego o nogach, rękach i uszach


      
  

      
  

Piante - Rośliny

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. Poznaj cuda przyrody, które nas otaczają. Wszystko o roślinach: drzewach, kwiatach, krzewach


      
  

Professioni - Zawód

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, aby posiadać dobry zawód. Czy możesz być profesjonalistą bez znajomości jęz


      
  

      
  

Religione, Politica, Militari, Scienze - Religia, Polityka, Wojsko, Nauka

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. Nie przegap najpoważniejszej ze wszystkich naszych lekcji. Make love not war.


      
  

Salute, Medicina, Igiene - Zdrowie, medycyna, higiena

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. Jak powiedzieć lekarzowi o bólu głowy


      
  

Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii - Pozdrowienia, Prośby, Powitania, Pożegnania

Imparate a socializzare con le persone. Naucz się udzielać towarzysko


      
  

Sentimenti, Sensi - Uczucia, Zmysły

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. Wszystko o miłości, nienawiści, węchu i dotyku


      
  

Soldi, Shopping - Pieniądze, Zakupy

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. Nie przegap tej lekcji. Naucz się liczyć pieniądze.


      
  

Sport, Giochi, Tempo Libero - Sporty, Gry, Hobby

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. Zabaw się. Wszystko o piłce nożnej, szachach i zbieraniu zapałek.


      
  

Strumenti - Narzędzia

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. Naucz się, czego powinieneś używać do sprzątania, reperowania, prac ogrodowych


      
  

Tempo 1 - Czas 1

Il tempo scorre. Czas ucieka! Nie ma czasu na ociąganie się! Dowiedz się teraz wszystkiego o czasie z Internetowym Poliglotą!


      
  

Tempo 2 - Czas 2

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. Nie marnuj czasu! Naucz się nowych słów


      
  

Tempo Atmosferico - Pogoda

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. Nie ma złej pogody, każda pogoda jest dobra