Abbigliamento 1 - پوشاک 1

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید


      
  

      
  

Animali - حیوانات

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات


      
  

Automobile - ماشین

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد


      
  

Caratteristiche Umane 1 - صفات انسان‌ها 1

Come descrivere le persone intorno a voi. چگونه اطرافیان خود را توصیف کنید


      
  

      
  

      
  

Cibo, Ristoranti, Cucina 1 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 1

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما


      
  

Cibo, Ristoranti, Cucina 2 - غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 2

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. بخش دوم از درس خوشمزه


      
  

Città, Strade, Trasporti - شهر، خیابان‌ها، ترابری

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. در یک شهر بزرگ راه خود را گم نکنید. نحوه پرسیدن آدرس سالن اپرا


      
  

Colori - رنگ‌ها

Tutto sul rosso, bianco e blu. همه چیز درباره قرمز، سفید و آبی      
  

Edifici, Organizzazioni - ساختمان‌ها و سازمان‌ها

Chiese, teatri, stazioni, negozi. کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها


      
  

Educazione 1 - آموزش و پرورش 1

Tutto su scuola, collegi e università. همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه


      
  

Educazione 2 - آموزش و پرورش 2

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش


      
  

Famiglia - خانواده

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است


      
  

Geografia: Stati, Città - جغرافیا

Conoscete il mondo in cui vivete. کشورها، شهرها...


      
  

Intrattenimento, Arte, Musica - سرگرمی، هنر، موسیقی

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی


      
  

La natura - طبیعت

Preservate la natura, vostra madre!. از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.


      
  

La vita, l`età - زندگی، عمر

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید


      
  

Lavoro, Affari, Ufficio - کار، تجارت، اداره

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید


      
  

      
  

Misure - مقیاس و اندازه گیری

Preferite pollici o centimetri?. شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟


      
  

Movimento, Direzioni - حرکت، جهت‌ها

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.


      
  

Numeri - اعداد

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. یک، دو، سه... میلیون، بیلیون


      
  

Parti del corpo umano - اعضای بدن انسان

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید


      
  

      
  

Piante - گیاهان

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها


      
  

Professioni - شغل

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!


      
  

      
  

Religione, Politica, Militari, Scienze - مذهب، سیاست، ارتش، علوم

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!


      
  

Salute, Medicina, Igiene - سلامتی، دارو، بهداشت

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. چگونه به دکتر درباره سردرد خود توضیح بدهیم


      
  

Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii - احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی

Imparate a socializzare con le persone. چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم


      
  

Sentimenti, Sensi - احساسات و عواطف

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن


      
  

Soldi, Shopping - پول، خرید کردن

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید


      
  

Sport, Giochi, Tempo Libero - ورزش ، بازی، سرگرمی

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. کمی تفریح کنید. همه چیز درباره فوتبال، شطرنج و جمع‌آوری قوطی کبریت


      
  

Strumenti - ابزار

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید


      
  

Tempo 1 - زمان 1

Il tempo scorre. ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.


      
  

Tempo 2 - زمان 2

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید


      
  

Tempo Atmosferico - آب‌وهوا

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.