Animals - Dieren

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.


      
  

Buildings, Organizations - Gebouwen, Organisaties

Churches, theatres, train stations, stores. Kerken, theaters, stations, winkels


      
  

Car - Auto

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit


      
  

City, Streets, Transportation - Stad, Straten, Vervoer

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera


      
  

Clothing 1 - Kleding 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven


      
  

      
  

Colors - Kleuren

All about red, white and blue. Alles over rood, wit en blauw


      
  

Education 1 - Onderwijs 1

All about school, college, university. Alles over school, hogere school, universiteit


      
  

Education 2 - Onderwijs 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs


      
  

Entertainment, Art, Music - Vermaak, Kunst, Muziek

What would be our life without art? An empty shell. Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls


      
  

Family - Familie

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.


      
  

Feelings, Senses - Gevoel, Zintuigen

All about love, hate, smell and touch. Alles over liefde, haat, reuk en tast


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Eten, Restaurants, Keuken 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Eten, Restaurants, Keuken 2

Part two of yummy lesson. Lekkere les deel twee


      
  

Geography: Countries, Cities... - Geografie: Landen, Steden…

Know the world where you live. Ken de wereld waarin je leeft


      
  


      
  

Health, Medicine, Hygiene - Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne

How to tell doctor about your headache. Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn


      
  

      
  

Human Body Parts - Het menselijk lichaam

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren


      
  

Human Characteristics 1 - Menselijke trekken 1

How to describe people around you. Hoe beschrijf je de mensen om je heen


      
  

      
  

Life, Age - Het leven, Leeftijd

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood


      
  

      
  

Measures, Measurements - Maten, Afmetingen

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?


      
  

Money, Shopping - Geld, Winkelen

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Mis deze les niet. Leer je geld te tellen


      
  

Movement, Directions - Beweging, Richtingen

Move slowly, drive safely. Beweeg langzaam, rij veilig


      
  

Nature - Natuur

Preserve nature, your mother!. Bescherm moeder natuur!


      
  

Numbers - Getallen

One, two, three… Millions, billions. Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden


      
  

      
  

Plants - Planten

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken


      
  

Profession - Beroep

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen s      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!


      
  

Sports, Games, Hobbies - Sport, Spel, Hobby

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.


      
  

Time 1 - Tijd 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!


      
  

Time 2 - Tijd 2

Don`t waste your time! Learn new words. Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden


      
  

Tools - Gereedschap

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Weer

There is no bad weather, each weather is fine. Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed


      
  

Work, Business, Office - Werk, Zaken, Kantoor

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk