Animals - Állatok

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Tudj meg mindent az állatvilágról!


      
  

Buildings, Organizations - Épületek, szervezetek

Churches, theatres, train stations, stores. Templomok, színházak, állomások, áruházak


      
  

Car - Autózás

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Idegen országban van és szeretne autót bérelni? Vajon melyik oldalon van a kormány?


      
  

City, Streets, Transportation - Városok, utcák, közlekedés

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Légy talpraesett és sehol se tévedj el!


      
  

Clothing 1 - Ruházat 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Öltözz elegánsan, de ugyanakkor melegen is!


      
  

      
  

Colors - Színek

All about red, white and blue. Élj színesen!


      
  

Education 1 - Oktatás 1

All about school, college, university. Minden az iskoláról, főiskoláról, egyetemről


      
  

Education 2 - Oktatás 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Az oktatási folyamatokról szóló leckénk második része


      
  

Entertainment, Art, Music - Szórakozás, művészet, zene

What would be our life without art? An empty shell. Milyen lenne az életünk művészet nélkül? Egy üres kagyló . . .


      
  

Family - Család

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Ugye mindenki életében a családja a legfontosabb?!


      
  

Feelings, Senses - Érzelmek, Érzékek

All about love, hate, smell and touch. Minden a szerelemről, gyűlöletről, illatokról és érintésekről


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Ételek, éttermek, konyha 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Hmm de finom ez a lecke! Minden a kedvenc és ízletes fogásaidról


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Ételek, éttermek, konyha 2

Part two of yummy lesson. Másodszor is de finom ez a lecke!


      
  

Geography: Countries, Cities... - Egy kis földrajz: országok, városok…

Know the world where you live. Ismerd meg a világot


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Köszönés, kérés, üdvözlés, búcsúzás

Know how to socialize with people. Különböző viselkedésformák      
  

Health, Medicine, Hygiene - Egészségügy, gyógyszerek, higiénia

How to tell doctor about your headache. Miként panaszkodj az orvosodnak?


      
  

      
  

Human Body Parts - Az Emberi Test

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. A test a lélek tükre, ezért tudd meg, hogyan hívják a testrészeket.


      
  

Human Characteristics 1 - Emberi vonások 1

How to describe people around you. Hogyan jellemezzük a körülvevő embereket


      
  

      
  

Life, Age - Életkor

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Az élet rövid. Tanuljon az élet minden szakaszáról, a születéstől a halálig


      
  

      
  

Measures, Measurements - Mértékek, mérések

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Inch vagy centiméter? Használod már a mértékegységeket?


      
  

Money, Shopping - Pénz, bevásárlás

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Pénzt számolni tudni kell, ezért ne hagyd ki ezt a leckét sem!


      
  

Movement, Directions - Mozgás, irány

Move slowly, drive safely.. Mozogjon lassan, vezessen biztonságosan.


      
  

Nature - Természet

Preserve nature, your mother!. Óvd Földanyánkat!


      
  

Numbers - Számok

One, two, three… Millions, billions. Egy, kettő, három...milliók, milliárdok


      
  

      
  

Plants - Növények

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Ismerd meg a növényvilág csodáit!


      
  

Profession - Szakma

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Manapság nagyon fontos, hogy jó szakmával rendelkezzünk. De vajon nyelvtudás nélkül is lehetsz jó szakember? Nem igazán`      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - Vallás, politika, katonaság, tudomány

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Ne hagyja ki legkomolyabb leckénket! Jelszvaunk: Ölelj, ne ölj!


      
  

Sports, Games, Hobbies - Sport, játékok, hobbi

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Szórakozzon egy kicsit. Minden a fociról, sakkról és mérkőzésekről


      
  

Time 1 - Idő 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Az idő telik! Nincs veszítenivaló idő! Tanuljon most az időről az Internet Polyglot-al


      
  

Time 2 - Idő 2

Don`t waste your time! Learn new words. Ne késlekedj és tanulj új szavakat most!


      
  

Tools - Eszközök

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Tudd meg, mi szükséges a takarításhoz, javításhoz és a kertészkedéshez!


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - Az időjárás

There is no bad weather, all weather is fine.. Nincs olyan, hogy rossz idő, hiszen az időjárás mindig gyönyörű!


      
  

Work, Business, Office - Munka, üzlet, iroda

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Ne dolgozzon túl keményen. Pihenjen egy kicsit és tanuljon pár szót a munkáról.