Auto - Aŭto

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Ĉu vi volas prunti aŭton en fremda urbo?

слов

      

Barvy - Koloroj

Vše o červené, bílé a modré. Ĉio pri ruĝa, blanka kaj blua.

слов

      

Budovy, organizace - Konstruaĵoj, organizaĵoj

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Preĝejoj, teatroj, stacidomoj, vendejoj.

слов

      

Čas 1 - Tempo 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. La tempo tiktakas! Mankas tempo por prokrasti!

слов

      

Čas 2 - tempo 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Ne perdu tempon.

слов

      

Části lidského těla - Homa korpo

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. La korpo entenas la animon. Ĉio pri kruroj, brakoj kaj oreloj.

слов

      

Čísla - Nombroj

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Unu, du, tri…milionoj, miliardoj.

слов


      

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Manĝo, restoracio, kuirejo 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Bongusta leciono. Ĉio pri viaj preferataj, ĝuaj, partiecoj.

слов

      

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Manĝo, restoracio, kuirejo 2

Pokračování lekce k sežrání.. Parto 2 de bongusta leciono.

слов
      

Města, ulice, doprava - Urbo, stratoj, tansporto

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Ne perdu la vojon en granda urbo. Kiel demandi la vojon.

слов

      

Míry, měření - Mezuroj, mezurado

Máte raději palce, nebo centimetry?. Ĉu vi preferas colojn aŭ centimetrojn?

слов

      

Náboženství, politika, armáda, věda - Religio, politiko, militaferoj, scienco

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Ne tralasu nian plej seriozan lecionon!!! Amu anstataŭ militi.

слов

      

Nástroje - Iloj

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Lernu kiel purigi, ripari, ĝardenumi.

слов

      

Oblečení 1 - Vestoj 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Ĉio pri vesti por aspekti bela kaj plu varmi.

слов


      

Peníze, nakupování - Mono, aĉetado

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Ne tralasu ĉi tiun lecionon. Lernu trakti monon.

слов

      

Počasí - Vetero

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Ne ekzistas malbona vetero, nur malbona vesto.

слов

      

Pocity, smysly - Sentoj, sensoj

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Ĉio pri amo, malamo, senso kaj palpo.

слов

      

Pohyb, směry - Movo, direkto

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Malrapide kaj sekure.

слов

      

Popis člověka 1 - Homaj proprecoj 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Kiel priskribi ĉirkaŭajn homojn.

слов


      

      

Práce, podnikání, kancelář - Laboro, negoco, oficejo

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Ne laboru tro multe. Ripozu, lernu vortojn pri laboro.

слов

      

Příroda - Naturo

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Savu panjon naturon.

слов

      

Profese - Profesio

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Gravas havi bonan profesion hodiaŭ. Ĉu vi povas esti bona profesiulo sen koni fremdlingvojn? Malfacile!

слов

      

Rodina - Familio

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Patrino, patro, parencoj. La familio estas la plej grava afero en la vivo.

слов

      

Rostliny - Plantoj

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.

слов


      

Sporty, hry, koníčky - Sporto, ludoj, hobio

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Havu iom da plezuro. Ĉio pri piedpilko, ŝako kaj kolektado de alumetoj.

слов

      

Vzdělání 1 - Instruado 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Ĉio pri lernejo, altlernejo, universitato.

слов

      

Vzdělání 2 - Instruado 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Parto 2 pri nia elstara leciono pri edukado.

слов

      

Zábava, umění, hudba - Distro, arto, muziko

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Kio estus nia vivo sen arto? Malplena ŝelo!

слов


      

Zdraví, medicína, hygiena - Sano, kuracado, higieno

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Kiel diri al kuracisto pri kapdoloro.

слов


      

Život, Stáří - Vivo, Aĝo

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. La vivo estas mallonga. Ĉio pri vivciklo, de la nasko al la morto.

слов

      

Zvířata - Bestoj

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Birdoj kaj fiŝoj. Ĉio pri bestoj.

слов

Languages: Чешский, Эсперанто, подробнее...
Уроки: Чешский-Эсперанто, подробнее...