กริยาที่หลากหลาย 1 - Forskjellige verb 169 words

0 0
Язык слова: Thai
Язык перевода: Norwegian
Word Translation
      0 0 กระจาย    å spre
      0 0 กลายมาเป็น    å bli
      0 0 กวาด    å koste
      0 0 ขน/แบก    å bære
      0 0 ขว้าง    å kaste
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    å avhenge av
      0 0 ขุด    å grave
      0 0 คลุม    å dekke
      0 0 คิด    å tenke
      0 0 ชอบมากกว่า    å foretrekke
      0 0 ซ่อน    å gjemme
      0 0 ซ่อม    å reparere
      0 0 ดู    å se
      0 0 ตอบ    å svare
      0 0 ตี    å slå
      0 0 ต้อง    å må
      0 0 ต้องการ    å behøve
      0 0 ถาม    å spørre
      0 0 ทำ    å lage
      0 0 ทำ    å gjøre
      0 0 นอนหลับ    å sovne
      0 0 นั่ง    å sitte
      0 0 ปิด    å stenge
      0 0 พยายาม    å forsøke
      0 0 พับ    å brette
      0 0 พูด    å prate
      0 0 ฟัง    å høre på
      0 0 มี    å ha
      0 0 ยืด    å strekke seg
      0 0 รอ    å vente
      0 0 รักษา    å holde
      0 0 ร้องไห้    å gråte
      0 0 ลืม    å glemme
      0 0 ล้อมรอบ    å omringe
      0 0 วาง    å sette
      0 0 สนุก    å ha det moro
      0 0 สวมเสื้อผ้า    å kle på seg
      0 0 สวมใส่    å ha på seg
      0 0 สังเกต    å merke
      0 0 สูบ    å røyke
      0 0 ส่ง    å sende
      0 0 หลับ    å sove
      0 0 หวัง    å håpe
      0 0 หา    å finne
      0 0 หา    å lete etter
      0 0 หายไป    å forsvinne
      0 0 อธิบาย    å beskrive
      0 0 ออกจาก    å forlate
      0 0 อาศัย    å bo
      0 0 อาศัย    å okkupere
      0 0 อ่าน    å lese
      0 0 เขียน    å skrive
      0 0 เข้าใจ    å forstå
      0 0 เท    å helle
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    å være
      0 0 เป็นของ    å tilhøre
      0 0 เริ่ม    å begynne
      0 0 เลือก    å velge
      0 0 เสนอ    å tilby
      0 0 เห็น    å se
      0 0 เอา    å ta
      0 0 เอามา    å bringe
      0 0 ใช้    å bruke
      0 0 ใช้    å bruke
      0 0 ให้    å gi
      0 0 ได้กลิ่น    å lukte
      0 0 ได้ยิน    å høre
      0 0 ได้รับ    å ta imot
      0 0 ไหม้    å brenne
Languages: Тайландский, Норвежский, подробнее...
Уроки: Тайландский-Норвежский, подробнее...