ความรู้สึก การรู้สึกได้ - Osjećaji, osjetila

ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส. Sve o ljubavi, mržnji, njuhu i dodiru

Язык слова: Thai
Язык перевода: Croatian


Word >> Translation
biti žedan
0 0
biti uplašen
0 0
zabrinut
0 0
žeđ
0 0
strah
0 0
glad
0 0
biti pospan
0 0
panika
0 0
razočaran
0 0
ponosan
0 0
budan
0 0
uzbuđen
0 0
zainteresiran
0 0
dosadan
0 0
plakati
0 0
biti vruć
0 0
biti hladan
0 0
biti gladan
0 0
sram
0 0
raspoloženje
0 0
slab
0 0
bol
0 0
tužan
0 0
uzrujan
0 0
umoran
0 0
snažan
0 0
ljutiti se (na nekoga)
0 0
ljut
0 0
bolestan
0 0