பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Çeşitli fiiller 2


Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Turkish
66 words
Word  ·  Translation
அனுமதிப்பது  ·   
அரட்டை அடிப்பது  ·   
அறிந்துகொள்வது  ·   
அழைப்பது  ·   
இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது  ·   

இணைப்பது  ·   
இயலுதல்  ·   
இழப்பது  ·   
உடைப்பது  ·   
உருவாக்குவது  ·   
உலர்த்துவது  ·   
ஊதுவது  ·   
எதையாவது கழற்றுவது  ·   
எதையாவது திருகுவது  ·   
எரிச்சல் காட்டுவது  ·   
ஏமாற்றுவது  ·   
ஒரு தவறை செய்வது  ·   
ஓய்வெடுப்பது  ·   
கண்விழிப்பது  ·   
கவலைப்படுவது  ·   
காலியாக்குவது  ·   
கிழிப்பது  ·   
கிழ்ப்படிவது  ·   
கீழே போடுவது  ·   
கீழ்ப்படிய மறுப்பது  ·   
குனிவது  ·   
கேலி பேசுவது  ·   
கைப்பற்றுவது  ·   
சந்திப்பது  ·   
சரளமாகப் பேசுவது  ·   
சரிபார்ப்பது  ·   
சலிப்படைவது  ·   
சுத்தம் செய்வது  ·   
தடுப்பது  ·   
திருடுவது  ·   
திரும்ப ஒப்படைப்பது  ·   
துடைப்பது  ·   
துளையிடுவது  ·   
தொந்தரவு செய்வது  ·   
தோற்கடிப்பது  ·   
நடுங்குவது  ·   
நடைபெறுவது  ·   
நம்புவது  ·   
நினைவுகூறுவது  ·   
நிரப்புவது  ·   
நீக்குவது  ·   
பதிலளிப்பது  ·   
பழகிப்போவது  ·   
பாதுகாப்பது  ·   
பின்பற்றுவது  ·   
பிரிந்துவிடுவது  ·   
புகார் கொடுப்பது  ·   
போராடுவது  ·   
பொருள் சுட்டுவது  ·   
மாற்றுவது  ·   
மீட்பது  ·   
மீண்டும் செய்வது  ·   
மூழ்குவது  ·   
வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது  ·   

வாக்குறுதி அளிப்பது  ·   
வாழ்த்துவது  ·   
விடுவிப்பது  ·   
விரிப்பது  ·   
விரும்புவது  ·   
விளக்குவது  ·   
வெற்றிபெறுவது  ·   

Эссе

பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 (Тамильский)


Çeşitli fiiller 2 (Турецкий)