இயக்கம், திசைகள் - Hareket, Yönler

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Turkish
0 words


Эссе

இயக்கம், திசைகள் (Тамильский)


Hareket, Yönler (Турецкий)