செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Materyaller, Madde, Cisim


Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Turkish
42 words
Word  ·  Translation
ஆக்கப்பொருள்  ·   
இரும்பு  ·   
உருகுதல்  ·   
உலர்தல்  ·   
உலோகம்  ·   
ஊச்சியான  ·   
எண்ணெய்  ·   
கடினமான  ·   
கனமான  ·   
கம்பளி ஆடை  ·   
கரடு முரடான  ·   
கல்  ·   
களிமண்  ·   
காகிதம்  ·   
குறுகிய  ·   
குளிர் அடைதல்  ·   
குளிர்ச்சியான  ·   
குளிர்தல்  ·   
கூர்மையான  ·   
சூடான  ·   
செங்கல்  ·   
திரவம்  ·   
திறந்த  ·   
துணி  ·   
துரு பிடித்தல்  ·   
துளை  ·   
தோல்  ·   
நனைதல்  ·   
நனைத்தல்  ·   
நீராவி  ·   
பனிக்கட்டி  ·   
புத்தம் புதிய  ·   
மரப்பலகை  ·   
மரம்  ·   
மழுங்கிய  ·   
மிருதுவான  ·   
மூடிய  ·   
மென்மையான  ·   
மேற்பரப்பு  ·   
வழுக்குகிற  ·   
வாடுதல்  ·   
வெற்றிடம்  ·   

Эссе

செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் (Тамильский)


Materyaller, Madde, Cisim (Турецкий)