எண்கள் - Rakamlar

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. Bir, iki, üç ... Milyonlar, milyarlar...
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Turkish
31 words
Word  ·  Translation
அறுபது  ·   
ஆயிரம்  ·   
ஆறு  ·   
இரண்டாவது  ·   
இரண்டு  ·   
இருபது  ·   
இலக்கம்  ·   
எட்டு  ·   
எண்  ·   
எண் முறைப் பெயர்  ·   
எண்பது  ·   
எழுபது  ·   
ஏழு  ·   
ஐந்து  ·   
ஐம்பது  ·   
ஒன்பது  ·   
ஒன்று  ·   
தொண்ணூறு  ·   
நான்கு  ·   
நாற்பது  ·   
நூறு  ·   
நூறு கோடி  ·   
பதினொன்று  ·   
பதிமூன்று  ·   
பத்து  ·   
பத்து லட்சம்  ·   
பன்னிரண்டு  ·   
முதலாவது  ·   
முப்பது  ·   
மூன்றாவது  ·   
மூன்று  ·   

Эссе

எண்கள் (Тамильский)


Rakamlar (Турецкий)