பணம், ஷாப்பிங் - Para, Alışveriş

இந்த பாடத்தை விட்டுவிடக் கூடாது. பணத்தை எப்படி எண்ணுவது எனக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Bu dersi kaçırmayın. Paranın nasıl hesaplanacağını öğrenin.
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Turkish
42 words
Word  ·  Translation
கசாப்பு கடை  ·   
கடன்  ·   
கடன் அட்டை  ·   
கடன் வாங்குதல்  ·   
கடை  ·   
கல்லா  ·   
காசோலை  ·   
காசோலை எழுத  ·   
கேக் கடை  ·   
சந்தை  ·   
செய்தித்தாள் கடை  ·   
டாலர்  ·   
திருப்பிக் கொடுத்தல்  ·   
திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளுதல்  ·   

நவீன வணிக வளாகம்  ·   
நாணயத்தை  ·   
பட்டியல்  ·   
பணம்  ·   
பணம் எடுத்தல்  ·   
பணம் செலுத்துதல்  ·   
பலசரக்கு  ·   
பல்பொருள் அங்காடி  ·   
பல்பொருள் சிறப்பங்காடி  ·   
பழைய பொருள் அங்காடி  ·   
பேக்கரி  ·   
பொருள் வழங்கும் எந்திரம்  ·   
மலிவு  ·   
மளிகை கடை  ·   
மாற்றவும்  ·   
யூரோ  ·   
ரசீது  ·   
ரொக்கம்  ·   
வங்கி  ·   
வரிசையில் சேர்ந்துகொள்ளுதல்  ·   

வாங்குதல்  ·   
வாங்குதல்  ·   
விற்பனை எந்திரம்  ·   
விற்பனை செய்தல்  ·   
விலை  ·   
விலை  ·   
விலை கூடியது  ·   
ஷாப்பிங் தள்ளுவண்டி  ·   

Эссе

பணம், ஷாப்பிங் (Тамильский)


Para, Alışveriş (Турецкий)