மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல் - Din, Politika, Askeri, Bilim

எல்லாவற்றையும் விட நமது மிக முக்கியமான பாடத்தை தவறவிடாதீர்கள்! போர் செய்யாதே அன்பு செய்!. En ciddi dersimizi kaçırmayın. Savaşma, Sev!
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Turkish
62 words
Word  ·  Translation
அணிவகுப்பு  ·   
அதிகாரம்  ·   
அமைதி  ·   
அம்பு  ·   
அரசன்  ·   
அரசி  ·   
அரசியல்  ·   
அரசியல்வாதி  ·   
ஆயுதம்  ·   
ஆராய்ச்சிப் பிரயாணி  ·   
இயற்பியலாளர்  ·   
இராணுவம்  ·   
இராணுவம்  ·   
ஈட்டி  ·   
எதார்த்த நிலை  ·   
எதிராக போர் தொடுத்தல்...  ·   
கடற்படை  ·   
கண்டுபிடிப்பாளர்  ·   
கல்லறை  ·   
கவசம்  ·   
காவல்காரர்  ·   
கிரகம்  ·   
கிறிஸ்துமஸ்  ·   
கொடி  ·   
கோவில்  ·   
கைத்துப்பாக்கி  ·   
கைப்பற்றுதல்  ·   
சக்ரவர்த்தி  ·   
சமயப்பற்று கொண்ட      ·   
சிப்பாய்  ·   
டவுன் ஹால்  ·   
தலைவர்  ·   
தளபதி  ·   
துணை எந்திரத் துப்பாக்கி  ·   
துப்பாக்கி  ·   
தேவாலயம்  ·   
தோற்கடித்தல்  ·   
பலம்  ·   
பாதுகாத்தல்  ·   
பிரார்த்தனை செய்தல்  ·   
பொதுமக்கள்  ·   
போராடுதல்  ·   
போர்  ·   
போர்  ·   
போர்வீரன்  ·   
பொருளியல்  ·   
மசூதி  ·   
மாதிரி  ·   
மின்சார  ·   
மேயர்  ·   
ராக்கெட்  ·   
ரைபிள் துப்பாக்கி  ·   
ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல்  ·   

வரலாற்று இடைக்காலம்  ·   
வாள்  ·   
விஞ்ஞானம்  ·   
விஞ்ஞானி  ·   
விடுமுறை  ·   
வெற்றிடம்  ·   
வெளி  ·   
வேதியியல்  ·   
ஹெலிகாப்டர்  ·   

Эссе

மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல் (Тамильский)


Din, Politika, Askeri, Bilim (Турецкий)