மனித பண்புகள் 1 - İnsan Özellikleri 1

உங்களை சுற்றிள்ள மக்களை எப்படி சித்தரிப்பது. Etrafımızdaki insanları nasıl tarif edilir.
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Turkish
43 words
Word  ·  Translation
அசிங்கமானவர்  ·   
அன்புக்குரியவர்  ·   
அப்பாவி  ·   
அமைதியானவர்  ·   
அருமையானவர்  ·   
அறிவார்ந்தவர்  ·   
அறிவில்லாதவன்  ·   
அறிவுசூழ்ச்சி கொண்டவர்  ·   
அறிவுஜீவி  ·   
அழகானவர்  ·   
ஆரோக்கியமானவர்  ·   
இதமானவர்  ·   
இன்பமானவர்  ·   
இலட்சனமானவர்  ·   
இளம் பொன்னிறமான  ·   
இளையவர்  ·   
ஏழை  ·   
ஒல்லியானவர்  ·   
கடுமையாக உழைக்கிற  ·   
கட்டுடல் கொண்டவர்  ·   
குண்டானவர்  ·   
சகிப்பற்றவர்  ·   
சலிப்புத் தட்டுகிறவர்  ·   
சாந்தமானவர்  ·   
சிறியவர்  ·   
சுவாரஸ்யமானவர்  ·   
செல்வந்தர்  ·   
ஜாக்கிரதையானவர்  ·   
தாராளமானவர்  ·   
திருமணமானவர்  ·   
துணையில்லாதவர்  ·   
தெளிவானவர்  ·   
நல்லவர்  ·   
நிச்சயதார்த்தம் ஆனவர்  ·   
புரிந்துணர்வு கொண்டவர்  ·   
பெரியவர்  ·   
பொறுமை இல்லாதவர்  ·   
வயதானவர்  ·   
வழுக்கை உள்ளவர்  ·   
வாயாடி  ·   
விவாகரத்தானவர்  ·   
வெட்கப்படுகிறவர்  ·   
வெளிச்செல்லும்  ·   

Эссе

மனித பண்புகள் 1 (Тамильский)


İnsan Özellikleri 1 (Турецкий)