குடும்பம் - Aile

தாய், தந்தை, உறவினர்கள். குடும்பம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம். Anne, baba, akraba... İnsanın hayatındaki en önemli şey ailesidir.
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Turkish
45 words
Word  ·  Translation
(ஒருவருடன்) காதல் சந்திப்பு  ·   
(ஒருவரை) திருமணம் செய்தல்  ·   
அத்தை  ·   
இரட்டை  ·   
உறவினர்கள்  ·   
உறுப்பினர்  ·   
கணவன்  ·   
கல்யாணம்  ·   
காதலன்  ·   
காதலி  ·   
குடும்பம்  ·   
குழந்தை  ·   
சகோதரன்  ·   
சகோதரி  ·   
சந்ததி  ·   
ஜோடி  ·   
தந்தை  ·   
தாத்தா  ·   
தாத்தா பாட்டி  ·   
தாய்  ·   
திருமண உடை  ·   
திருமண தினம்  ·   
திருமணம்  ·   
பாட்டி  ·   
பெற்றோர்  ·   
பேத்தி  ·   
பேரக்குழந்தைகள்  ·   
பேரன்  ·   
மகன்  ·   
மகள்  ·   
மனைவி  ·   
மருமகன்  ·   
மருமகள்  ·   
மாமனார்  ·   
மாமன் பிள்ளை, ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சகோதரி  ·   

மாமா  ·   
மாமியார்  ·   
மாற்றாந்தந்தை  ·   
மாற்றாந்தாய்  ·   
மாற்றான் சகோதரன்  ·   
மாற்றான் பெற்றோர்  ·   
முப்பாட்டி  ·   
முழு குடும்பம்  ·   
மூதாதையர்  ·   
மைத்துனி  ·   

Эссе

குடும்பம் (Тамильский)