மனித உடல் பாகங்கள் - Vücut Organları

உடல் ஆன்மாவின் கலன் ஆகும். கால்கள், கைகள் மற்றும் காதுகள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். Vücudumuz ruhumuzun taşıyıcısıdır. Ellerimizi, bacaklarımızı, kulak ve gözlerimizi öğrenelim.
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Turkish
40 words
Word  ·  Translation
அக்குள்  ·   
ஆணி  ·   
இடுப்பு  ·   
இரத்தம்  ·   
உதடு  ·   
கணுக்கால்  ·   
கண்  ·   
கண்கள்  ·   
கன்னம்  ·   
கழுத்து  ·   
காது  ·   
கால்  ·   
கை  ·   
கை  ·   
கைமுஷ்டி  ·   
சிரித்த முகம்  ·   
தலை  ·   
தாடி  ·   
தொண்டை  ·   
தொப்புள்  ·   
தோல்  ·   
தோள்பட்டை  ·   
நெற்றி  ·   
பல்  ·   
பாதம்  ·   
புருவம்  ·   
மறிவினை  ·   
மார்பகம்  ·   
மீசை  ·   
முகம்  ·   
முகவாய்க்கட்டை  ·   
முடி  ·   
முதுகு  ·   
முலைக் காம்பு  ·   
முழங்கால்  ·   
முழங்கை  ·   
மூக்கு  ·   
வயிறு  ·   
வாய்  ·   
விரல்  ·   

Эссе

மனித உடல் பாகங்கள் (Тамильский)


Vücut Organları (Турецкий)