இயக்கம், திசைகள் - Rörelse, Direktion

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Röd dig sakta, kör säkert

0 words

0 0
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Swedish

Word Translation
Languages: Тамильский, Шведский, подробнее...
Уроки: Тамильский-Шведский, подробнее...