உணர்வுகள், புலன்கள் - Känslor, Sinnen

அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring
Примеры использования, Эссе
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Swedish
29 words
Word  ·  Translation
(ஒருவர் மீது) கோபப்படுதல்  ·   
அச்சம்  ·   
அழுகுதல்  ·   
அவமானம்  ·   
ஆர்வமாக இருப்பது  ·   
ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது  ·   
ஏமாற்றம்  ·   
களைப்பு  ·   
கவலைப்படுதல்  ·   
குதூகலம்  ·   
கோபம்  ·   
கோபமாக இருப்பது  ·   
சலிப்புத் தட்டுவது  ·   
சுகமின்மை  ·   
சோகம்  ·   
தாகமாக இருப்பது  ·   
தாகம்  ·   
தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது  ·   

பசி  ·   
பசியோடு இருப்பது  ·   
பயப்படுவது  ·   
பலம்  ·   
பலவீனம்  ·   
பீதி  ·   
பெருமை  ·   
மனநிலை  ·   
வருத்தம்  ·   
வலி  ·   
விழிப்புடன் இருப்பது  ·   

Эссе

உணர்வுகள், புலன்கள் (Тамильский)


Känslor, Sinnen (Шведский)