உணர்வுகள், புலன்கள் - Sentimenti, Sensi

அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி. Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto

29 words

0 0
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Italian
Word Translation
   0 0 (ஒருவர் மீது) கோபப்படுதல்    essere arrabbiato (con qualcuno)
   0 0 அச்சம்    paura
   0 0 அழுகுதல்    piangere
   0 0 அவமானம்    vergogna
   0 0 ஆர்வமாக இருப்பது    interessato
   0 0 ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது    avere freddo
   0 0 ஏமாற்றம்    deluso
   0 0 களைப்பு    stanco
   0 0 கவலைப்படுதல்    preoccupato
   0 0 குதூகலம்    eccitato
   0 0 கோபம்    arrabbiato
   0 0 கோபமாக இருப்பது    avere caldo
   0 0 சலிப்புத் தட்டுவது    annoiato
   0 0 சுகமின்மை    malato
   0 0 சோகம்    triste
   0 0 தாகமாக இருப்பது    avere sete
   0 0 தாகம்    sete
   0 0 தூக்கக் கலக்கமாக இருப்பது    avere sonno
   0 0 பசி    fame
   0 0 பசியோடு இருப்பது    avere fame
   0 0 பயப்படுவது    avere paura
   0 0 பலம்    forte
   0 0 பலவீனம்    debole
   0 0 பீதி    panico
   0 0 பெருமை    orgoglioso
   0 0 மனநிலை    un umore
   0 0 வருத்தம்    arrabbiato
   0 0 வலி    dolore
   0 0 விழிப்புடன் இருப்பது    sveglio
Languages: Тамильский, Итальянский, подробнее...
Уроки: Тамильский-Итальянский, подробнее...