கல்வி 2 - آموزش و پرورش 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش

49 words

0 0
Язык слова: Tamil
Язык перевода: Farsi
Word Translation
   0 0 அத்தியாயம்    فصل
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    پچ پچ کردن
   0 0 அழித்தல்    پاک کردن
   0 0 அழிப்பான்    پاک کن
   0 0 ஆரம்    شعاع
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    مدرسه ابتدایی
   0 0 இயற்பியல்    فیزیک
   0 0 இலக்கணம்    دستور زبان
   0 0 இலக்கியம்    ادبیات
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    دبیرستان
   0 0 உயிரியல்    زیست شناسی
   0 0 உளவியல்    روان شناسی
   0 0 கணிதம்    ریاضیات
   0 0 கழித்தல்    تفریق
   0 0 கழித்தல் குறி    منهای
   0 0 கூட்டல்    علاوه
   0 0 கூட்டல் குறி    بعلاوه
   0 0 கோணம்    زاویه
   0 0 சதுரம்    مربع
   0 0 சமூகவியல்    جامعه شناسی
   0 0 சாக்பீஸ்    گچ
   0 0 சூழலியல்    بوم شناسی
   0 0 சோதனை    آزمایش
   0 0 சோதனைக் கூடம்    آزمایشگاه
   0 0 டிகிரி    مدرک
   0 0 தகவலியல்    انفورماتیک
   0 0 தவறு    اشتباه
   0 0 தவறு    اشتباه
   0 0 தீர்வு காணுதல்    حل کردن
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    مربوط به مدرسه
   0 0 பாடப் பொருள்    موضوع
   0 0 புவியியல்    جغرافیا
   0 0 பெருக்கல்    ضرب
   0 0 பொருளியல்    علم اقتصاد
   0 0 பேனா    خودکار
   0 0 ப்ரொஜெக்டர்    پروژکتور
   0 0 மனப்பாடம்    حفظی
   0 0 முக்கோணம்    مثلث
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    کوله پشتی
   0 0 முறையமைப்பு    سیستم
   0 0 மொத்தம்    مجموع
   0 0 மையக்கருத்து    زمینه
   0 0 வகுத்தல்    بخش
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    همکلاسی
   0 0 வடிவியல்    هندسه
   0 0 வட்டம்    دایره
   0 0 வரலாறு    تاریخ
   0 0 வரைதல்    طراحی کردن
   0 0 வானவியல்    ستاره شناسی
Languages: Тамильский, Персидский, подробнее...
Уроки: Тамильский-Персидский, подробнее...